EFOP-1.3.5-16-2016-00017

„Felső-Bácskai mozgáskorlátozottak és egészségkárosodottak társadalmi szerepvállalásának és közösségépítésének fejlesztése”
  • Pályázó: Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
  • Támogatás összege: 25 millió Ft
  • Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  • Projekt időtartama: 2017. május 2. – 2020. május 2.
  • Támogató Alap: Európai Szociális Alap

Egyesületünk 2016. szeptemberében, a fenti címmel pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A nyertes projekt 25 millió Ft támogatási összegének 3 éves felhasználását ismertetjük tagtársainkkal. A projekt az EFOP-1.3.5-16 kódszámú pályázati kiírás keretén belül, a helyi igények figyelembe vételével, a fiatalok, családok, fizikailag-szellemileg friss, nyugdíjas korú emberek kisközösségben belül megvalósuló társadalmi-gazdasági aktivizálását, közéleti szerepvállalását célozza, valamint karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységek által segíti elő a területi és társadalmi egyenlőséget.

A projekt keretein belül a célcsoport toborzása és bevonása; önképzés; generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása; önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése; kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel – valamint a helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése; szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében; közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása a projekt-megvalósítási helyszíneken. A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap.

A célcsoport a Felhívás célcsoport-definíciójával összhangban, igényfelmérés lebonyolításával került meghatározásra, kijelölésre. A tevékenységek leírását, célcsoport-meghatározást, és a tartalmi értékelési szempontokban foglalt szakmai tartalom kifejtését a Szakmai Terv tartalmazza. A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés. Ebben a család, illetve az aktív és összetartó közösségek képesek megvédeni a társadalmi leszakadástól, ezért fő cél a család intézményének megerősítése, továbbá a fiatalok, illetve az aktív idősek társadalmi aktivitásának növelése, illetve a helyi közösségek, kortárs csoportok fejlesztése.

A megvalósítandó programokon keresztül az elérni kívánt cél egyrészt a fiatalok helyben maradásán keresztül az adott régió fejlődéséhez való hozzájárulás, valamint a fiatalok, illetve az aktív idősek helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megerősítése, valamint az önkéntesek helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése. Mindezt többek között az ifjúsági és az idős közösségek támogatásával; önkéntes szolgáltatások elérhetővé tételével; valamint a hátrányos helyzetűek fizikai aktivitásának megerősítésével szükséges elérni a hátrányos helyzetű célcsoportok számára. A megalkotott szakmai program maximálisan ezen prioritás mentén halad.

Programjaink szolgálják mind új, összetartó közösségek megalakulását; mind pedig a társadalmi aktivitás megerősítését az önkéntesség elterjesztésével, valamint az előítéletek lebontásával. Emellett fontosnak tartja a helyi értékek megismertetését is elsősorban a fiatalokkal, melyek növelik a későbbi helyben maradás, és a régió, térség fejlődéhez való pozitív hozzájárulás esélyét is.

A helyi értékek megismerése, valamint az önkéntesség elterjesztése, a környezet megóvásának és fenntarthatóságának elmélyítése meglátásunk szerint együttesen képes, a fenti előnyökön felül elültetni a fiatalokban, valamint minden korcsoportban az öngondoskodás szemléletét is, és elősegíti a „fentről várt” segítség helyett a saját, kreatív megoldások önálló kidolgozását.

A fenntarthatóság Az esélyegyenlőség hangsúlyozásával, az érzékenyítő és tolerancia programokkal és hálózatok kiépítésével a jelen levő előítéleteket kívánják lebontani, míg a hagyományőrző valamint a más kultúrát bemutató rendezvényekkel erősíteni szeretnék a magyarok összetartását nemzetiségtől, faji hovatartozástól, fogyatékosságtól függetlenül, ezzel elősegítve a társadalmi szolidaritás megerősödését és a társadalmi kohéziót is.

A település elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját, amelyhez szervezetünk tevékenysége is szorosan illeszkedik. A támogatási kérelemben benyújtott program segítségével olyan plusz alternatívát szeretnénk kínálni a bevont helyszíneken és a térségben élő fiatalok, családok, illetve idősek számára, mely hosszú távon befolyásolhatja a fiatalok, idősek, egyben a térség jövőjét is. Az önkéntesség által mind a fiatalok, mind az idősek aktív, alakító tagjai lehetnek a társadalomnak, a közösségi események, valamint az egymáson/egymásnak való segítés által hatására csökkennek a másokkal szemben érzett esetleges előítéleteik is. A célcsoport tagok új mintázatokat ismerhetnek meg a közösségi együttlétek által, így a mélyszegénység átöröklődésének esélyei is csökkenhetnek.

Meggyőződésünk, hogy a 3 évesre tervezett program hagyományokat teremt majd településünkön és a társégben egyaránt.

Megszakítás